Quá trình phát triển

Trụ sở VINACO

Trụ sở VINACO

Quá trình phát triển của công ty:

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông VINACO là một trong những đơn vị có bề dày hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng giao thông trên cả nước. Qua hơn 40 năm hoạt động, VINACO đã trở thành một thương hiệu có uy tín và thiết kế được nhiều công trình được vinh danh trong ngành. Một vài nét chính trong quá trình phát triển của công ty:

  • Năm 1970, Đội khảo sát thiết kế giao thông trực thuộc Ty Giao thông vận tải Nghệ Tĩnh được thành lập, với nòng cốt là các kĩ sư trẻ tràn đầy nhiệt huyết, bắt đầu góp tay vào công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng Miền Bắc và khắc phục hậu quả chiến tranh. Thời kì đầu, Đội KSTK là đơn vị thực hiện tư vấn thiết kế tất cả các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ Tĩnh.
  • Những năm 1980, Công ty Khảo sát thiết kế giao thông Nghệ Tĩnh được thành lập, với nòng cốt chính là Đội KSTK trước đây, trực thuộc Ty GTVT Nghệ Tĩnh. Trụ sở Công ty đặt bên cạnh Ty GTVT Nghệ Tĩnh, tại xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
  • Năm 1990, tỉnh Nghệ Tĩnh (cũ) tách tỉnh thành tỉnh Nghệ An & tỉnh Hà Tĩnh, Công ty được đổi tên thành Công ty Khảo sát thiết kế giao thông Nghệ An, với quy mô hơn 120 người, thực hiện tư vấn xây dựng hầu hết các công trình giao thông lớn trên địa bàn tình Nghệ An.
  • Năm 1992, Công ty đổi tên thành Công ty Khảo sát thiết kế Quy hoạch giao thông Nghệ An.
  • Năm 1993, Công ty đổi tên thành Công ty tư vấn thiết kế giao thông Nghệ An, vẫn là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở GTVT tỉnh Nghệ An.
  • Năm 1996, Công ty xây dựng trụ sở riêng tại số 213, đường Lê Lợi, tp Vinh, Nghệ An, với trụ sở 2 tầng và đầy đủ phòng thí nghiệm, phòng địa chất, công trình, dự án.
  • Năm 2002, Công ty được cổ phần hóa theo Quyết dịnh số 4705/QĐ-UB-ĐMDN của UBND tỉnh Nghệ An thành Công ty Cổ phần Tư vấn giao thông Nghệ An.
  • Năm 2013, Công ty được đổi tên thành Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông VINACO (như hiện nay) và mở rộng quy mô thực hiện các dự án ra phạm vi cả nước.

Gửi phản hồi