Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

THÔNG BÁO

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông VINACO (số 217, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Giấy phép ĐKKD số 2900535996 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 31/12/2002 thay đổi lần thứ 8 ngày 10/04/2014) kính mời toàn thể cổ đông của Công ty về dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

 • Thời gian và địa điểm như sau:
 • - Thời gian: 07h00 ngày 24 tháng 04 năm 2015;

  - Địa điểm: Hội trường Công ty, số 217 đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 • Nội dung Chương trình Đại hội:
 • TT Nội dung chương trình Thời gian
  1 Chương trình văn nghệ 07h30 – 07h50
  2 Ổn định tổ chức, điểm danh, thông qua chương trình, giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký, chào cờ 07h50 – 08h30
  3 Trình bày báo cáo tổng kết năm 2014 08h30 – 08h45
  4 Báo cáo của Hội đồng quản trị 08h45 – 08h55
  5 Báo cáo tài chính năm 2014 08h55 – 09h10
  6 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 09h10 – 09h25
  7 Báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015 09h25 – 09h40
  8 Thảo luận các báo cáo trình Đại hội 09h40 – 10h10
  9 Thông báo bãi miễn thành viên Ban kiểm soát 10h10 – 10h20
  10 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 10h20 – 10h50
  11 Thông báo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty 10h50 – 10h55
  12 Thông qua phương án tăng vốn điều lệ 10h55 – 11h25
  13 Thông qua nghị quyết Đại hội, bế mạc Đại hội 11h25 – 11h30
  14 Tiệc mặn tại Khách sạn Hữu Nghị 11h45 – 12h30
 • Tài liệu Đại hội:
 • - Phiếu biểu quyết được phát trước khi cuộc họp diễn ra;

  - Tải liệu thảo luận tải về ở đây.

  Kính mong toàn thể cổ đông về dự đại hội đầy đủ và đúng thời gian.

  Trân trọng./.

  Comments are closed.