VINACO tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2015

Ngày24/04/2015, Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông VINACO tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2015. Đại hội có sự tham gia của toàn thể cổ đông và người lao động đang làm việc tại công ty.

DSC05877

Chị Trần Thị Kim Nhung – Kế toán trưởng, báo cáo tình hình tài chính trước HĐQT

DSC05894

CBCNV và cổ đông Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông VINACO

Comments are closed.