Khảo sát thiết kế và cắm cọc GPMB đường Trường Sơn Đông.

Overview
  • Tên gói thầu: Khảo sát thiết kế và cắm cọc GPMB đường Trường Sơn Đông.
  • Giá trị gói thầu: 3,8 tỷ VNĐ
  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 46 – Bộ Tổng Tham mưu.
  • Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam, Kon Tum.
  • Quy mô gói thầu: Điểm đầu: Km130 thuộc xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Điểm cuối: Km216 thuộc xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Services

Project details
  • Client: Ban Quản lý dự án 46