Dự án mở rộng Quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.

Overview
  • Tên gói thầu: Khảo sát thiết kế Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1153 – Km1212+400 thuộc tỉnh Bình Định.
  • Giá trị gói thầu: 5,5 tỷ VNĐ
  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 2 – Bộ Giao thông vận tải.
  • Thời gian: Tháng 7 năm 2013.
  • Địa điểm: Huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
  • Quy mô gói thầu: Điểm đầu: Km1153+00 thuộc địa phận xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Điểm cuối: Km1212+400 thuộc địa phận xã Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Services