Dự án đường Tuần tra biên giới đoạn từ Đồn 559 – Thanh Hương – Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An.

Overview
  • Tên gói thầu: Khảo sát thiết kế Dự án đường Tuần tra biên giới đoạn từ Đồn 559 – Thanh Hương – Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An.
  • Giá trị gói thầu: 6,5 tỷ VNĐ
  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 47 – Bộ Tổng Tham mưu.
  • Địa điểm: Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
  • Quy mô gói thầu: Trục dọc có Điểm đầu: Km655 thuộc xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Điểm cuối: Km68 thuộc địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trục ngang có Điểm đầu tại Đồn biên phòng 559. Điểm cuối giao với đường dọc gần mốc 11.
  • Tổng chiều dài khoảng 38,1km.
Services

Project details
  • Client: Ban Quản lý dự án 47