Dự án Đường Na Ngoi, tỉnh Nghệ An.

Overview
  • Tên gói thầu: Khảo sát thiết kế Dự án Đường Na Ngoi từ Mốc L10 – Mốc L11 (M1), tỉnh Nghệ An – Đoạn kéo dài nối Mốc M1 – Mốc M2 (qua khu vực cửa khẩu Tam Hợp).
  • Giá trị gói thầu: 10,7 tỷ VNĐ.
  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 47
  • Thời gian: 2011 – 2012
  • Địa điểm: Khu vực dự án thuộc phạm vi các xã: Xã Nậm Càn – Huyện Kỳ Sơn và xã Tam Hợp – Huyện Tương Dương – tỉnh Nghệ An.
  • Quy mô gói thầu: Điểm đầu: (Km0+00) tại Km35 dự án Đường TTBG Na Ngoi Mốc L10 – Mốc L11 tọa độ VN2000 (20,50; 13,90). Điểm cuối: (Km28+00) gần khu vực Mốc M2 có tọa độ VN2000 (33,70; 9,30). Tổng chiều dài là 28km.
Services

Project details
  • Client: Ban Quản lý dự án 47