Dự án Đường Mường Típ từ Mốc L8 – Mốc L10, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

Overview
  • Tên gói thầu: Khảo sát thiết kế Dự án Đường Mường Típ từ Mốc L8 – Mốc L10, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An
  • Giá trị gói thầu: 9,7 tỷ VNĐ
  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 47
  • Thời gian: Năm 2007 – 2008
  • Địa điểm: Khu vực dự án thuộc phạm vi các xã: Mường Típ, Mường Ải, Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
  • Quy mô gói thầu: Điểm đầu: (Km 0) tiếp giáp với đường Mường Xén – Khe Kiền tại trung tâm xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Điểm cuối: (Km55) tiếp giáp với đường Phù Khả – Biên Giới (gần Mốc L10). Tổng chiều dài là 55km.
Services

Project details
  • Client: Ban Quản lý dự án 47