Dự án đầu tư xây dựng tuyến phía Tây Nghệ An. Đoạn Quế Phong – Kỳ Sơn (Km94+00 – Km216+00).

Overview
  • Tên gói thầu: Khảo sát thiết kế Dự án đầu tư xây dựng tuyến phía Tây Nghệ An. Đoạn Quế Phong – Kỳ Sơn (Km94+00 – Km216+00).
  • Giá trị gói thầu: 7,1 tỷ VNĐ.
  • Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An.
  • Thời gian: Năm 2009.
  • Địa điểm: Huyện Quế Phong – Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
  • Quy mô gói thầu: Bắt đầu từ Km 166 thuộc bản Xiềng Tắm xã Mỹ Lý. Điểm Km172+500, bản Huổi Cáng xã Bắc Lý, và đoạn vào đồn biên phòng Mỹ Lý dài khoảng 1,2km. Đoạn Bản Ngã Ba (Km181) – Mường Xén (Km216) và đoạn Bản Ngã Ba (Km181) – đi Mường Lống, tuyến này nằm trên trục đường Mường Xén – Mường Lống, dài 39,2km. Tổng chiều dài khoảng 46,9km.
Services