Dự án xây dựng đường dọc trục D1 – Khu đô thị Hoàng Mai.

Overview
  • Tên gói thầu: Khảo sát thiết kế Dự án đầu tư xây dựng công trình đường dọc trục D1 – Khu đô thị Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
  • Giá trị gói thầu: 4 tỷ VNĐ
  • Chủ đầu tư: UBND tỉnh Nghệ An
  • Thời gian: Tháng 11 năm 2013
  • Địa điểm: Xã Quỳnh Dị & thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
  • Quy mô gói thầu: Điểm đầu Km0+00 giao với tuyến N2. Điểm cuối Km1+783 giao với tuyến N3. Chiều dài tuyến toàn dự án: 1,8km.
Services

Project details
  • Client: UBND tỉnh Nghệ An.