Dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 tại Bình Định và Gia Lai.

Overview
  • Tên gói thầu: Khảo sát thiết kế Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km17+027 – Km50+00 trên địa phận tỉnh Bình Định và đoạn Km108+00 – Km131+300 trên địa phận tỉnh Gia Lai.
  • Giá trị gói thầu: 6,7 tỷ VNĐ
  • Chủ đầu tư: Bộ Giao thông Vận Tải – Đơn vị điều hành: Tổng công ty 36 Bộ Quốc Phòng.
  • Thời gian: Tháng 10 năm 2013
  • Địa điểm: Tỉnh Bình Định & tỉnh Gia Lai
  • Quy mô gói thầu:
  • -       Đoạn qua tỉnh Bình Định: Điểm đầu tại Km17 + 027 (Kết nối vào phạm vi nút giao khác mức Km1213+420 thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1212+400 – Km1265+00) thuộc địa phận xã An Nhơn, điểm cuối tại Km50+00 thuộc địa phận huyện Tây Sơn, chiều dài tuyến 33,1km.
  • -       Đoạn qua tỉnh Gia Lai: Điểm đầu tại Km108_00 thuộc địa phận huyện Đăk Pư, điểm cuối tại Km131+300 thuộc địa phận huyện Mang Yang, chiều dài tuyến 22,7km.
  • -       Tổng chiều tuyến: 44,8km
Services

Project details
  • Client: Tổng công ty 36 Bộ Quốc Phòng.