Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7 đoạn Km0+ 00 – Km36+00 tỉnh Nghệ An.

Overview
  • Tên gói thầu: Khảo sát thiết kế Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7 đoạn Km0+ 00 – Km36+00 tỉnh Nghệ An.
  • Giá trị gói thầu: 3 tỷ VNĐ
  • Chủ đầu tư: Cục đường bộ Việt Nam. Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA đường bộ 4.
  • Thời gian: Năm 2008
  • Địa điểm: huyện Diễn Châu, huyện Yên Thành, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
  • Quy mô gói thầu: Được chia thành hai phận đoạn. Phân đoạn 1 điểm đầu tuyến tại Km0+00 thuộc thị trấn Diễn Châu, tương ứng khoảng Km425 của QL1A. Điểm cuối tuyến tại lý trình khoảng Km35+226 (đuôi mố phía Đông cầu Đô Lương) thuộc thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tổng chiều dài tuyến 35,2km. Phân đoạn 2 điểm đầu tuyến tại Km16+640,7 (Điểm đầu quy hoạch khu đô thị Vân Tụ – huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Điểm cuối tuyến tại lý trình khoảng Km35+226 (đuôi mố phía Đông cầu Đô Lương), thuộc thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Services

Project details
  • Client: Ban QLDA đường bộ 4.
  • Date: Năm 2008