Dự án đầu tư Nâng cấp, mở trộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy – tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Overview
 • Tên gói thầu: Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công Dự án đầu tư Nâng cấp, mở trộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy – tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
 • Giá trị gói thầu: 9,6 tỷ VNĐ
 • Chủ đầu tư: Tổng Cục đường bộ Việt Nam. Đơn vị điều hành: Ban Quản lý dự án 6.
 • Thời gian: Năm 2009 – 2010
 • Địa điểm: Huyện Nghi Xuân, Thị Xã Hồng Lĩnh, và Huyện Can Lộc, Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh.
 • Quy mô gói thầu:
 • Năm 2009:
 • -    Tuyến chính: Điểm đầu: tại Km470 + 00 Quốc lộ 1A hiện tại (điểm cuối nút giao phía Nam đường đầu cầu Bến Thủy 2 với Quốc lộ 8B); Giao đường đầu cầu Bến Thủy II với QL8B thuộc xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (Km16+500 QL8B). Điểm cuối: Tại Km504 + 440 Quốc lộ 1A hiện tại (điểm đầu tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).
 • -    Tuyến nhánh: Điểm đầu: Km484, QL1A. Điểm cuối: Giao QL8B với QL1A (Km485 + 653 QL1A) thuộc thị xã Hồng Lĩnh. Chiều dài đoạn tuyến khảo sát khoảng 35,9km.
 • Năm 2010:
 • Điểm đầu: tại Km469 + 00 Quốc lộ 1A hiện tại (Điểm cuối nút giao phía Nam đường đầu cầu Bến Thủy 2 với Quốc lộ 1A). Điểm cuối: tại Km504 + 400 Quốc lộ 1A hiện tại (điểm đầu tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Chiều dài tuyến khảo sát khoảng 36,2km.
Services

Project details
 • Client: Ban Quản lý dự án 6
 • Date: Năm 2010