Dự án cải tạo, nâng cấp TL535.

Overview
 • Tên gói thầu: Khảo sát thiết kế xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp TL535.
 • Giá trị gói thầu: 2,1 tỷ VNĐ
 • Chủ đầu tư: Sở giao thông vận tải tỉnh Nghệ An
 • Thời gian: Năm 2009.
 • Địa điểm: Thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.
 • Quy mô gói thầu: Điểm đầu tại Km0 thuộc địa phận thành phố Vinh, điểm cuối tuyến tại Km11+450 thuộc địa phận thị xã Cửa Lò.
 • Tiêu chuẩn kĩ thuật:
 • -       Quy mô thiết kế: Đường phố chính đô thị cấp thứ yếu
 • -       Chiều rộng nền đường: 45m
 • -       Chiều rộng mặt đường: 23m
 • -       Chiều rộng giải phân cách: 2m
 • -       Bán kính đường cong nằm giới hạn R(min) = 125m, bán kính tối thiểu thông thường R = 175m.
 • -       Công trình thiết kế vĩnh cửu, tải trọng H30 = XB80. Tổng chiều dài tuyến khoảng 11,5km.
Services

Project details
 • Client: Sở giao thông vận tải tỉnh Nghệ An
 • Date: Năm 2009